Des Glück wohnt a Tia weida


Musik: Chefpartie
Text: O. Kurti
1991 auf der LP/CD "1/2 so wüd" veröffentlicht.


Zerscht woa nua ea do, daunn is sie kumma.
Zerscht auf Besuch, daunn is boid bliebn.
Zerscht woa a Friedn, daunn woas boid schwanga.
Zerscht hod ea tschechat, daunn is se gstiegn.

Zerscht woa da Gschropp do und daunn boid de Fiasuag.
Zerscht woit sie weg und daunn woa ea fuat.
Zerscht kurz im Ausland und daunn lang im Häfn.
Zerscht hod sie plärrt und daunn woa ea zruck.

I glaub des Glück wohnt a Tia weida, oda es wohnt im Nochbahaus.
I glaub des Glück wohnt a Tia weida, weu do is bestimmt ned z´Haus.

Zerscht woan de Poscha und daunn woa des Gschraa.
Zerscht olle 2 und dann sie allaa.
Zerscht olle Wochn und daunn boid olle Tog.
Zerscht no: "Hoits zsamm" und daunn: "Bevua i di daschlog."

I glaub des Glück wohnt a Tia weida, oda es wohnt im Nochbahaus.
I glaub des Glück wohnt a Tia weida, weu do is bestimmt ned z´Haus.

Zerscht woa de Heh do und dann boid de Rettung.
Zerscht hams eam gholt und dann den Buam.
Zerscht hod sie no gredt und dann hods ka Luft kriagt.
Zerscht hamsas weggfiat und dann is bald gsturbn.

I glaub des Glück wohnt a Tia weida, oda es wohnt im Nochbahaus.
I glaub des Glück wohnt a Tia weida, weu do is bestimmt ned z´Haus.

I glaub des Glück wohnt a Tia weida, oda es wohnt im Nochbahaus, oda in da nächstn Gossn.
I glaub des Glück wohnt a Tia weida, weu do is bestimmt ned z´Haus.


© 10/1989  G. Brödl

Xgmail.gif (853 Byte)
e-mail

home1.gif (2822 Byte)

[ KURT OSTBAHN / WILLI RESETARITS / GÜNTER BRÖDL / SCHMETTERLINGE / WELTORCHESTER ]
[ Platten / Konzerte / Songtexte / Mitmusiker / Gschichtln / Credits / Links ]