I siech scho Sochn


Musik: trad./arr. Chefpartie
Text: O. Kurti
1992 auf der LP/CD "A blede Gschicht ..." veröffentlicht.


I siech scho Sochn, tram nua no davo.
Heit gheat besprochn, wann mas – wann mas tuan.

Sochn, wost ma zagst damit i schnö vagiß,
wos sochnmäßig vua dia gwesn is.
Mia mochn, mochn ois wos ma mochn woin.
Weu uns is wurscht, wos ma derfn oda soin.

I siech scho Sochn, tram nua no davo.
Heit gheat besprochn, wann mas – wann mas tuan.

Sochn, wos i ned kenn und mit dia ausprobier.
Und wanns uns taugn no gründlicha studiern.

I siech scho Sochn, tram nua no davo.
Heit gheat besprochn, wann mas – wann mas tuan.

Sochn, wost ma zagst damit i schnö vagiß,
wos sochnmäßig vua dia gwesn is.
Mia mochn, mochn ois wos ma mochn woin.
Weu uns is wurscht, wos ma derfn oda soin.
Uns is wurscht – uns is wurscht, wos ma derfn oda soin.


© 05/1991  G. Brödl

Xgmail.gif (853 Byte)
e-mail

home1.gif (2822 Byte)

[ KURT OSTBAHN / WILLI RESETARITS / GÜNTER BRÖDL / SCHMETTERLINGE / WELTORCHESTER ]
[ Platten / Konzerte / Songtexte / Mitmusiker / Gschichtln / Credits / Links ]